• +90 (0) 232 878 54 25

AÇIK RIZA FORMU

07.04.2016 tarihinde  Resmi Gazete’ de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Ecem Kalori Gıda Tekstil San Ve Tic. Ltd. Şti.  (Ecem Kalori ) olarak, “Veri Sorumlusu”  sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği ve anonimleştirileceği mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir1 ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 • Ad ve soyadı, TC. Kimlik No, Fotoğraf
 • Telefon numarası (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyet, Medeni Hal
 • Doğum tarihi, Doğum Yeri
 • Eğitim düzeyi/Sertifika Bilgileri/Dil Bilgisi
 • İlişki durumu/Medeni durumu
 • İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri
 • İş ünvanı/mesleği/çalıştığı yer/referansları
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,
 • Sağlık verileri,
 • Sabıka kaydı gibi veriler,
 • Ecem Kalori, Kişisel Veri envanterinde ve Bilgilendirme/Aydınlatma Beyan Formunda belirtilmiş diğer kişisel veriler, gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca  sair kanallardan/dolaylı yollarla elde edilen, Kullanıcı’ ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb. üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, kullanıcının sosyal medya platformları (örn. Facebook, WhatsApp, Google Plus, Twitter, Spotify, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcının ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

Ecem Kalori’ye iletmiş olduğum veya Ecem Kalori’nin  meşru ve bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Ecem Kalori’nin  birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine dair açık rızam olduğunu ve Aydınlatma metnini okuduğumu,